تبلیغات
تاریخ ،فرهنگ وتمدن ایل بزرگ بختیاری ... .الیگودرز - همایش بزرگ سرداران بختیاری با ویژه برنامه های فرهنگی و هنری سخنرانی

همایش بزرگ سرداران بختیاری
با ویژه برنامه های فرهنگی وهنری

سخنرانی 
شعرخوانی شاهنامه خوانی
موسیقی بختیاری:کورش اسدپور . رضا صالحی . 
کهیار بختیاری . علی تاجمیری . سیاوش فرهادی
موسیقی لرستان : برادران سپهوند
شاهنامه خوانی :البرز اسدپور
موسیقی محلی . اسب سواری . چوبازی . دستمال بازی و...

جمعه : بیستم /شهریور ماه
ساعت ۲بعد ازظهر الی ۷ 
اردل  بختیاری -  ورزشگاه فوتبال اداره ورزش و جوانان

همه میآییم . (خانوادگی)
حضور عزیزان با پوشش بختیاری جلوه ای خاص به این همایش خواهد داد.

باز نشر دهید